Utrecht Summer School logo
2017
Utrecht University logo

Kwalitatieve Analyse: Theorie en Praktijk (Dutch taught)

Organizing institution
Utrecht University, Faculty of Social and Behavioural Sciences (UU)
Course code
S66
Course fee
€ 500
Level
PhD level

In deze driedaagse cursus (12, 19 en 26 januari 2017) gaat het primair om analyse van kwalitatieve gegevens, zoals transcripten van interviews, focusgroepen en veldnotities van participerende observaties. Er wordt gewerkt vanuit interpretatieve benadering van kwalitatief onderzoek waarbij wordt gezocht naar de betekenis van de waarnemingen. Omdat de analyse onlosmakelijk is verbonden met alle andere stappen in het onderzoek is er ook aandacht voor de vraagstelling, opzet, dataverzameling en rapportage. Het doel van de cursus is praktische vaardigheden te leren om de analyse te beginnen en succesvol af te ronden, zonder het noodzakelijk theoretisch inzicht uit het oog te verliezen.

In deze driedaagse cursus (12, 19 en 26 januari 2017) gaat het primair om de analyse van kwalitatieve gegevens, zoals transcripten van interviews en focusgroepen en veldnotities van participerende observaties. Er wordt gewerkt vanuit de interpretatieve benadering van kwalitatief onderzoek waarbij wordt gezocht naar de betekenis van de waarnemingen. Omdat de analyse onlosmakelijk is verbonden met alle andere stappen in het onderzoek is er ook aandacht voor de vraagstelling, opzet, dataverzameling en rapportage. Het doel van de cursus is praktische vaardigheden te leren om de analyse te beginnen en succesvol af te ronden, zonder het noodzakelijk theoretisch inzicht uit het oog te verliezen. De cursus wordt in het Nederlands gegeven.

Op de eerste dag beginnen we met de uitgangspunten van kwalitatief onderzoek en de onderzoeksgegevens waar kwalitatief onderzoekers mee werken. In de middag starten we met de eerste fase van kwalitatieve data-analyse: open coderen van teksten. Bij het open coderen leggen onderzoekers hun gegevens uiteen in relevante categorieŽn. Dat is de eerste aanzet tot conceptualisering. Op deze eerste dag is er ook ruimte voor kennismaking en netwerken.

Op dag twee staat axiaal coderen centraal waarbij het verder uitwerken van concepten belangrijk is. We besteden aandacht aan de logica van kwalitatief onderzoek en aan memoís als analysestrategie en reflectie instrument. Als er tijd is komt het schrijven van een methodesectie, in het bijzonder de analyse, van een kwalitatieve studie aan bod. In de middag kijken we naar de functies van computerprogrammaís voor kwalitatieve analyse (NVivo11). ís Middags is er een practicum met de computer om een keer live te oefenen met eigen of beschikbare data.

Op de derde dag besteden we aandacht aan de laatste fase van de analyse: selectief coderen. Bij het selectief coderen, ofwel het zoeken naar verbanden tussen categorieŽn, komen heuristieken aan bod: hulpmiddelen om de data diepgaand te bestuderen en verbanden te ontdekken. We reflecteren op de uitkomsten van kwalitatief onderzoek in theoriegericht en praktijkgericht onderzoek. Aan bod komt het schrijven en publiceren van kwalitatief onderzoek en we gaan in op de criteria waarmee referenten de kwaliteit van de analyse beoordelen.

Literatuur: Enkele artikelen & het boek Boeije, H.R. (2010). Analysis in qualitative research. Londen: Sage. Wij bevelen het lezen van het boek aan. Het boek zit niet bij de cursusprijs inbegrepen en moet zelf worden aangeschaft.

Tags: social sciences, health studies, methodology, qualitative research, data-analysis, interviews, field notes, nvivo

Bookmark and Share

COURSE LEADER

Dr. Floryt van Wesel

LECTURERS

Dr. Floryt van Wesel

TARGET GROUP

De cursus is bedoeld voor promovendi die net zijn begonnen met hun onderzoek of op het punt staan te beginnen met hun dataverzameling en analyse. Basiskennis van onderzoeksmethoden is een vereiste.

Er worden maximaal 25 deelnemers toegelaten tot deze cursus.

COURSE AIM

Doel van de cursus is het in staat zijn tot het zelfstandig kunnen uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Hierbij begrijp je de rol van de literatuurstudie en de vraagstelling in kwalitatieve data-analyse, weet je hoe je een interpretatieve kwalitatieve analyse aanpakt, ken je de functionaliteit van software voor kwalitatieve data-analyse, weet je welke kwaliteitseisen worden gesteld aan kwalitatief onderzoek en ken je de conventies van het rapporteren van kwalitatieve publicaties.

STUDY LOAD

Drie dagen van 6,5 uur (09.00 Ė 16.00 uur).

FEE

• € 500 - Course + course materials

Deelname door PhD kandidaten van de Faculteit van Sociale Wetenschappen (van de UU) kan betaald worden door de Graduate School of Social and Behavioural Sciences.

Literatuur: Enkele artikelen & het boek Boeije, H.R. (2010). Analysis in qualitative research. Londen: Sage. Wij bevelen het lezen van het boek aan. Het boek zit niet bij de cursusprijs inbegrepen en moet zelf, vooraf, worden aangeschaft.

DISCOUNTS AND COMBINATIONS
» Overview of all available discounts

SCHOLARSHIPS

Utrecht Summer School doesn't offer scholarships for this course.

MORE INFORMATION

Marianne Geelhoed Ė ms.graduate.program@uu.nl

» Contact Utrecht Summer School

REGISTRATION

Deadline for registration: 02 January 2017

Application closed